Algemene voorwaarden

Contact

Brilliant Work is een bureau van ervaren coaches, consultants en trainers, met KvK inschrijving 68355084. Voordat je met ons in zee gaat, kun je kennismaken met je coach/consultant/trainer. Afhankelijk van welke expertise je nodig hebt, kan het zijn dat verschillende van onze experts met je gaan werken. Dit gebeurt altijd in overleg met de klant.

Voor vragen over offertes, facturen of betalingen kun je contact opnemen met Monique Langeslag via [email protected]. Bij vragen over welke subsidie je zou kunnen aanvragen kun je het beste contact opnemen met Lizanne Jakobs op [email protected] of 026 2130704/ 06 21371669. Voor alle andere vragen kun je het beste spreken met je vaste coach/adviseur of met Lizanne.

Jouw inzet

Coaching, advisering en training is een partnerschap om je te helpen de beste resultaten uit je onderneming of organisatie te halen. Als je gecoacht of getraind gaat worden door ons, dan doe je dat in de wetenschap dat je zelf verantwoordelijk bent voor het creëren van je eigen resultaten. Wat wij bieden is ondersteuning, richting, motivatie en alle kennis, ervaring en advies die we in huis hebben
We verwachten onder meer van je dat:
• Je op tijd komt/belt of video belt als we een afspraak hebben
• Je open stelt voor nieuwe mogelijkheden
• Actief werkt aan jouw actiepunten die uit onze bijeenkomsten zijn gekomen

Onze inzet

We zetten ons altijd optimaal in om je ondersteuning, richting, motivatie, kennis,
ervaring, advies en toegang tot ons netwerk te geven. Uiteindelijk hangt het succes van je onderneming van meer factoren af, dus kunnen we, net als elke coach, geen garantie geven wat het resultaat op je onderneming zal zijn.

Vertrouwelijkheid

Wat wordt besproken in onze coachingsrelatie is vertrouwelijk. Het feit dat jouw bedrijf een klant is van Briljant Work is alleen vertrouwelijk als je dit tijdig aan ons communiceert. Je coach of adviseur behandelt alle informatie die tijdens de coachingsrelatie wordt opgebouwd als vertrouwelijk, tenzij je zelf aangeeft dat deze informatie gedeeld mag worden. Bepaalde onderwerpen kunnen wij op anonieme wijze delen met derden als leerpunten, bijvoorbeeld met subsidiërende instanties.

Duur en locatie

We beslissen samen van te voren of gedurende het traject hoeveel sessies je wilt aangaan en waar die zullen plaatsvinden. Meestal eindigen we een meeting met het vaststellen van de datum voor de volgende sessie.
Als je subsidie gebruikt, zit er meestal een limiet aan hoeveel bijeenkomsten we op gesubsidieerde basis kunnen krijgen en hoeveel bijeenkomsten niet (meer) gesubsidieerd zijn en dus door jezelf rechtstreeks dienen te worden betaald.

Verplaatsen of annuleren

We laten het elkaar minstens 48 uur van te voren weten als we een meeting moeten verplaatsen. Als je minder dan 48 uur van te voren afzegt behouden we het recht om de kosten van de bijeenkomst in rekening te brengen, of – in het geval van een gesubsidieerd traject – om de uren te rekenen als zijnde gebruikt. Voor echte onvoorziene omstandigheden zoals ziekte maken we een uitzondering.

Contact tussen meetings

Je kunt altijd contact opnemen met ons tussen bijeenkomsten in. Aangezien we veel bij klanten zitten is e-mail of whatsapp vaak de beste manier. We nemen dan zo spoedig mogelijk weer contact met je op.

Nieuwsbrief en AVG

Brilliant Work werkt conform de AVG. We sturen al onze klanten automatisch onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van de laatste subsidies, ontwikkelingen in ons team, evenementen of instanties waarvan je op de hoogte wilt zijn. Als je deze nieuwsbrief niet wilt ontvangen kun je je natuurlijk heel makkelijk ook uitschrijven.

Betaling

We factureren gesubsidieerde trajecten bij aanvang van de coaching, vooral als het om trajecten kleiner dan €3.500,- ex BTW gaat. Dit is doorgaans ook de wens van de subsidiërende instanties om de administratieve last zo klein mogelijk te maken. Deelbetalingen zijn vrijwel altijd mogelijk, dus mocht je een factuur niet in een keer kunnen of willen betalen, neem dan even contact met ons op.

Ongesubsidieerde coaching of trajecten boven de €3500 factureren we doorgaans achteraf per maand. Betalingen dienen gedaan te worden naar ons KNAB-rekeningnummer – of door overdracht van een voucher als het om een gesubsidieerd project gaat. De betalingstermijn van wat de klant dient te betalen is 15 dagen na factuurdatum, zonder verrekening of vermindering.

In het geval van gesubsidieerde trajecten ben en blijf je volledig verantwoordelijk voor het invullen of overdragen van de benodigde documenten. Brilliant Work begeleidt je daar natuurlijk stap voor stap en we staan altijd klaar voor vragen hierover. Als je nalaat om ondanks herhaalde verzoeken en begeleiding door ons, de documentatie voor de subsidie te regelen, dan dient de gehele factuur door jou zelf betaald te worden.

Search