Het Kaufmännische Bestätigungsschreiben – bevestiging bij toepasselijkheid Duits recht

24 mei 2020

Doe je al zaken met Duitsland of wil je dat doen? Dan is de combinatie van coaching bij Brilliant Work en juridisch en fiscaal advies van Strick Rechtsanwälte & Steuerberater onontbeerlijk. Zie hier een heel helder artikel over een stukje Duitse wetgeving die Nederlandse bedrijven kan treffen:

Afspraak is afspraak!

  1. Bij handelstransacties moet de ontvanger van een bevestigingsbrief onmiddellijk bezwaar maken als men niet wil dat de inhoud hiervan tegen je wordt gebruikt. Wordt er geen bezwaar gemaakt, wordt de overeenkomst juridisch bindend met de inhoud zoals staat de bevestiging.
  1. De bevestigingsbrief kan al worden aanvaard, ook al wordt daarop niet gereageerd ofschoon er uitdrukkelijk om bevestiging werd verzocht.

Waar er in dit artikel over een brief wordt gesproken kan het overigens ook om andere vormen van schriftelijke communicatie gaan, zoals een e-mail, sms bericht. Het bijzondere is dat in dit geval het stilzwijgen van één partij resulteert in een bindende verklaring. Het Bundesgerichtshof (= het Duitse Federale Hof van Justitie, vonnis van 08-05-2019 – VII ZR 207/16) heeft zich onlangs opnieuw over bovengenoemde juridische aspecten gebogen.

Bovenstaande punten zijn alleen relevant als het Duitse recht van toepassing is op je contract. Ze gelden ook alleen als je met zakelijke klanten te maken hebt, voor consumenten geldt dit niet.

Het bijzondere van een dergelijke bevestigingsbrief (Kaufmännisches Bestätigungsschreiben) is dat hiermee afspraken die mondeling (ook telefonisch) zijn gemaakt, schriftelijk door één of beide contractpartijen worden bevestigd. Zo kan het bevestigingsschrijven als bewijs dienen. Indien de bevestigingsbrief afwijkt van de eerder mondeling gemaakte afspraken, de ontvanger geen bezwaar maakt tegen de bevestigingsbrief en deze aanvaardt, dan gelden volgens Duitse handelsgebruiken de in de bevestigingsbrief verwoorde afspraken. Uitgesloten is dit alleen als de ontvanger op tijd (binnen een redelijke, korte termijn) bezwaar maakt. Iets anders geldt als de bevestigende partij met frauduleuze opzet afwijkt van hetgeen eerder is overeengekomen of als de inhoud van deze bevestigingsbrief zodanig in tegenspraak is met hetgeen mondeling is overeengekomen dat de afzender van de bevestigingsbrief zelf niet meer kan verwachten dat de ontvanger de bevestiging aanvaardt.

Nederlandse ondernemers vragen regelmatig om een bevestiging van de inhoud van een brief of e-mail.

De praktische tip: voorkom juridische discussies door af te zien van deze bevestiging.

Het Nederlandse recht kent geen “Kaufmännisches Bestätigungsschreiben”, zoals in het Duitse handelsrecht. In Duitsland wordt dit zelfs bij gebrek aan een uitdrukkelijke wettelijke bepaling erkend. Door een bevestigingsbrief kan een juridisch bindende verklaring ook door middel van stilzwijgen worden aanvaard.

Wilt u meer weten over dit thema of heeft u vragen neem dan contact op met:

Udo Croonenbrock

STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Tel: 0049 – 2821 – 72220

Mail: [email protected]

Website: www.strick.de

#duitsland #bevestigingsbrief #kaufmännisches_bestätigungschreiben #contract #juridisch #overeenkomst #fraude #verklaring

Meer blog artikelen

Meer omzet in het buitenland halen door middel van exportcoaching.
22 februari 2024

6 Tips om zonder gedoe veel omzet te halen in het buitenland

Hoe krijg ik snel, langdurig en zonder gedoe veel omzet in het buitenland? Veel ondernemers die ik spreek hebben de wens om te beginnen [...]

Checklist gezond bedrijf
20 januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Met nieuws over: Het nieuwe jaar goed van start! Ontvang de gratis checklist gezond bedrijf!  Wat zijn de groeipijnen van een scale-up? Lees het [...]

Search