Verandermanagement

Verandermanagement

80% van de verandertrajecten behaalt niet de gewenste resultaten. Vaak omdat er maar gefocust wordt op het behalen van bepaalde doelen zonder draagkracht bij het personeel, of er wordt niet voldoende opvolging gegeven na de beginfase. Verandermanagement effectief toepassen is een kunst, een waar wij ontzettend veel plezier en voldoening uit halen!

Dit zijn de stappen die we doorlopen om doeltreffend te zijn:

1. We zetten een visie en missie op die de gewenste organisatie laat zien

2. We bepalen met de klant welke waarden, processen en gedrag daarbij hoort

3. We spreken met verschillende lagen in de organisatie over de aanwezige draagkracht en mogelijke blokkades

4. We creëren mogelijkheden voor medewerkers om zelf actief bij te dragen met ideeën

5. Management en directie wordt getoetst op voorbeeldgedrag en congruentie met de visie en waardes

6. Workshops en coaching voor langdurige positieve verandering

7. Ook na de lancering of implementatie blijven we observeren en sturen we bij

 

Verandermanagent , verandermanagers, bureau verandermanagement